Menu Zamknij

Ważny Komunikat! Klub Seniora

W związku z zaleceniami Prezydenta Miasta Siemianowice z uwagi na zdrowie naszych Seniorów od dnia dzisiejszego odwołujemy wszystkie spotkania, zajęcia z obsługi komputera dla Seniorów prowadzone przez fundacje oddział Siemianowice Ślaskie, o wznowieniu zajęć powiadomimy osobnym komunikatem.

Całość komunikatu ——>>> KLIKNIJ TUTAJ

Ochrona przed koronawirusem ——>>> KLIKNIJ TUTAJ

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie wydał poniższe zalecenia dla realizatorów zadań zlecanych przez Miasto Siemianowice Śląskie na rzecz mieszkańców. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność.

  • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora,  uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów.
  • Zaleca się częściowe zawieszenie działalności dziennych domów pomocy społecznej, za wyjątkiem udzielania posiłków na miejscu i na wynos.
  • Zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie, w tym w szczególności udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
  • Zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz placówek pracy podwórkowej prowadzonych zarówno przez MOPS w Siemianowicach Śląskich, jak i organizacje pozarządowe.
  • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
  • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, placówek dla bezdomnych, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *