O Fundacji

Szanowni Państwo

Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 28.08.2007, zarejestrowana w dniu 05.12.2007, swoją działalność statutową rozpoczęła w 2008 roku.

W dniu 21 października 2011 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja „Piastun-Wyrównywanie Szans” figuruje w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018” znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W 2018 r. powstaje nowy oddział fundacji w Siemianowicach Ślaskich 

W siedzibie Fundacji „PIASTUN-Wyrównywanie Szans” w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy
Oświęcimskiej 16 będziemy realizować wiele projektów. Przede wszystkim chcemy, aby powstało miejsce, gdzie dzieci, młodzież oraz osoby starsze będą mogły uczestniczyć w wielu zajęciach i spotkaniach edukacyjnych. Dla dzieci i młodzieży planujemy prowadzić zajęcia edukacyjno-kreatywne, gry i zabawy z animatorami, pomoc w odrabianiu lekcji .Dla osób dorosłych planujemy realizować warsztaty o różniej tematyce (np.rękodzieła ,zdrowa żywność), spotkania edukacyjne ze specjalistami ds. zdrowia, porady prawne itd.

Rok 2019 – oddział został wyremontowany w 90%, zbieramy pieniążki na resztę materiałów.
Wygraliśmy w V edycji programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” TESCO i lada chwila ruszamy z zajęciami.

Facebook