Menu Zamknij

O Fundacji

Szanowni Państwo

Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 28.08.2007, zarejestrowana w dniu 05.12.2007, swoją działalność statutową rozpoczęła w 2008 roku.

W dniu 21 października 2011 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja „Piastun-Wyrównywanie Szans” figuruje w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych „ znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans działa już 15 lat z siedzibą w Zabrzu, oddział w Siemianowicach Śląskich został otwarty 5 lat temu. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, w 2011 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co uprawnia nas do zbiórki 1,5% podatku. Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej. Nasi wolontariusze pracują zawodowo każdy w swoim zawodzie, a po godzinach pracy, codziennie poświęcają swój wolny czas, aby czynić dobro i pomagać osobom potrzebującym, aktualnie pod opieką fundacji znajduje się ponad 150 podopiecznych. Prowadzimy min. Klub Seniora oraz kreatywne zajęcia dla dzieci, organizujemy mnóstwo zbiórek publicznych, koncertów, Roześmiane Podwórka (aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci na podwórku), zajęcia dla seniorów z obsługi komputera, wiele warsztatów z rękodzieła. Zbieramy plastikowe nakrętki, metalowe kapsle, zabawki itp. a zebrane środki przeznaczamy na opłacenie leczenia, rehabilitacji oraz poprawy bytu podopiecznych. Robimy wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin niskouposażonych oraz paczki świąteczne. Stworzyliśmy 4 szafo-lodówki tzw. jadłodzielnie, które codziennie doglądamy i zaopatrujemy w żywność. 

ODDZIAŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Salka Rehabilitacji Ruchowej fundacji Piastun-Wyrównywanie Szans w Siemianowicach Śląskich została sfinansowana ze środków fundacji oraz dzięki Tesco Polska. Jak już wcześniej pisaliśmy projekt fundacji wygrał w programie granatowym Tesco ,,Decydujesz Pomagamy” dzięki klientom sklepu zajął 1 miejsce i otrzymaliśmy 5 000 zł na wyposażenie salki, remont jak i sprzęt został sfinansowany również ze środków fundacji, a wykonali go w całości wolontariusze na czele z v-ce prezesem Adamem Klacka

Z tego pomieszczania korzystają nasi podopieczni, którzy pod okiem fizjoterapeuty, trenera personalnego lub instruktora fitness ćwiczą, aby dojść do pełni zdrowia, korzystają również seniorzy oraz dzieci podczas zajęć prowadzonych przez fundację.