O Fundacji

Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 28.08.2007, zarejestrowana w dniu 05.12.2007, swoją działalność statutową rozpoczęła w 2008 roku.

W dniu 21 października 2011 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Szanowni Państwo,
Fundacja “Piastun-Wyrównywanie Szans” figuruje w “Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017” znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.