Menu Zamknij

Darmowa Rehabilitacja Dla Dzieci

Projekt kierowany jest dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku od 0-18 lat, z ubogich rodzin z terenu województwa śląskiego. 

Posiadamy własny ośrodek o nazwie Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ,,SZANSA” w Siemianowicach Śląskich w którym realizowane są różne formy wsparcia rehabilitacji dzieci i młodzieży. Działania skoncentrowane są na zwiększeniu możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku, słuchu, ruchu, mowy, z autyzmem oraz z występującymi sprzężeniami) m.in. poprzez zwiększenie dostępu do różnych form rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnoszą się bezpośrednio do rodzajów niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiada na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. 

Zbiórka przewiduje następujące formy wsparcia dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej:

*Super oko – terapia widzenia

*Terapia ręki i stopy

*Trening umiejętności radzenia sobie z emocjami

*Ruch to zdrowie – Rehabilitacja ruchowa, orientacja przestrzenna i kontrola motoryki

*Czuję więc jestem – Terapia integracji sensorycznej

*Tajemniczy ogród dźwięków – Muzykoterapia

*Bajkoterapia

*Mam swój język – Komunikacja alternatywna i rehabilitacja mowy

*Konsultacje dla rodziców – znam swoje dziecko i wiem jak mu pomagać

Wspólna odpowiedzialność rodziców i specjalistów będzie podstawą rozwoju umiejętności psychofizycznych i społeczno-emocjonalnych dziecka. Ponadto rodzice będą mogli bezpośrednio skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, konsultacji oraz wsparcia uczestnicząc w indywidualnych lub grupowych formach pomocy. 

Z zebranych środków pokrywane będą koszty związane z rehabilitacją dzieciaków z rodzin ubogich lub znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, tak aby mogły one skorzystać z tych form zajęć całkowicie za darmo. Dajmy im szanse na powrót do zdrowia.  

Dziękujemy za każdą złotówkę.  

Fundacja ,,Piastun Wyrównywanie Szans” 

Fundacja ,,Szansa”

www.fundacjapiastun.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *