Menu Zamknij

Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

FUNDACJA”PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS” oraz FUNDACJA SZANSA JEST ZAWSZE realizuję projekt „Szansa na sukces jest zawsze, wystarczy zrobić pierwszy krok – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z terenu województwa Śląskiego” zajęcia odbywają się „Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży SZANSA” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościelnej 39

Projekt kierowany jest do 40 dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku od 0-18 lat z terenu województwa śląskiego. Działania skoncentrowane są na zwiększeniu możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku, słuchu, ruchu, mowy, z autyzmem oraz z występującymi sprzężeniami) m.in. poprzez zwiększenie dostępu do różnych form rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnoszą się bezpośrednio do rodzajów niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiada na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  • Super oko – terapia widzenia
  • Terapia ręki i stopy
  • Trening umiejętności radzenia sobie z emocjami
  • Ruch to zdrowie – Rehabilitacja ruchowa, orientacja przestrzenna i kontrola motoryki
  • Czuję więc jestem – Terapia integracji sensorycznej
  • Tajemniczy ogród dźwięków – Muzykoterapia
  • Bajkoterapia
  • Mam swój język – Komunikacja alternatywna i rehabilitacja mowy
  • Konsultacje dla rodziców – znam swoje dziecko i wiem jak mu pomagać

Projekt nie przewiduje pobierania żadnych opłat od beneficjentów. Program zakłada udział i obecność rodziców w trakcie rehabilitacji dziecka oraz prowadzenie wsparcia na rzecz rodziców w formie konsultacji. Wspólna odpowiedzialność rodziców i specjalistów będzie podstawą rozwoju umiejętności psychofizycznych i społeczno-emocjonalnych dziecka. Ponadto mogą bezpośrednio skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, konsultacji oraz wsparcia uczestnicząc w indywidualnych lub grupowych formach pomocy.

KONTAKT: