Przekaż Nam 1%

KRS: 0000292978

 

POBIERZ DARMOWY PROGRAM DO WYPEŁNIANIA PIT-ÓW

Rozliczenie PIT z PITax.pl

PROGRAM DO WYPEŁNIANIA PIT-ÓW ON-LINE

Rozliczenie PIT z PITax.pl


W roku 2018 z zebranych środków z 1% podatku planujemy:

 • zorganizować i sfinansować wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
 • sfinansować zakup wyprawek szkolnych oraz odzieży dla dzieci z rodzin ubogich
 • zakupić paczki świąteczne dla rodzin ubogich
 • wspierać leczenie i rehabilitacje
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • wpierać naszych podopiecznych w leczeniu i rehabilitacji oraz wyrównywać ich szanse

 • JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

  Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
  PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:

  KRS: 0000292978

Facebook