Menu Zamknij

Polityka prywatności (plików cookies) serwisu fundacjapiastun.pl

Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Fundację „Piastun – Wyrównywanie
Szans” z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Wolności 293, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292978, NIP 6482649563 ,
REGON 240788686 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, które służą realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Administratora. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację
niniejszych warunków

 1. Definicje:
  a) Administrator – Fundacja „Piastun – Wyrównywanie Szans” z siedzibą w Zabrzu (41-800)
  przy ul. Wolności 293, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000292978, NIP 6482649563, REGON 240788686;
  b) Pliki „cookies” – dane informatyczne, zapisywane a następnie przechowywane na
  urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. To pliki tekstowe,
  przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do
  korzystania ze stron serwisu. Zawierają w szczególności nazwę strony internetowej swojego
  pochodzenia, numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  c) Serwis – strona internetowa obsługiwana przez Fundację „Piastun – Wyrównywanie Szans” z
  siedzibą w Zabrzu w domenie fundacjapiastun.pl
  d) Urządzenie –elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z
  Serwisu;
  e) Użytkownik –podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
  z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. Operator serwisu fundacjapiastun.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
  swojego użytkownika pliki (cookies) oraz mającym do nich dostęp.
 3. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach (cookies).
 4. Fundacja automatycznie gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres IP, nazwa domeny,
  typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Te dane są pozyskiwane jedynie w celu
  zapewnienia właściwego funkcjonowania serwisu fundacjapiastun.pl. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w żadnym innym celu. Informacje takie służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej. Informacje o numerach IP Fundacja wykorzystuje również w celach technicznych – ma to zapewnić niezawodne działanie strony fundacjapiastun.pl.
 5. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Następnie sesyjne pliki cookies są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Poprzez pliki cookies Administrator nie uzyskuje dostępu do jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 9. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z  żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 12. Przysługuje Państwu prawo usunięcia plików „cookies” oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 13. Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.