OŚWIADCZENIE – PROJEKT PIES RATOWNIK

W związku z zakończeniem współpracy pomiędzy Panem Alanem Szydą,  a naszą Fundacją Piastun-Wyrównywanie Szans informujemy, że projekt ,,Pies Ratownik” w dalszym ciągu będzie realizowany, wspierany i finansowany przez naszą fundację. Obowiązki koordynatora projektu obejmie pan Paweł Futiakiewicz (więcej o grupie poszukiwawczej, w której działa, na https://www.facebook.com/poszukujemyzaginionych/
www.poszukujemy.cdx.pl).

Zakończenie współpracy z Panem Alanem Szydą nastąpiło w dniu 10.12.2018r. Nasza Fundacja otrzymała informację o rezygnacji Pana Alana ze współpracy oraz o zakazie publikowania wizerunku, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jesteśmy zawiedzeni taką decyzją, bo byliśmy jedyną organizacją, która zakupiła niezbędny sprzęt na realizację tego projektu. Na ten cel wydaliśmy własne środki finansowe. Teraz dowiedzieliśmy się, że jako fundacja nie jesteśmy w stanie sprostać coraz większym potrzebom finansowym pana Alana. To miałby być powód, dla którego Pan Alan rezygnuje ze współpracy, zaznaczmy – jednostronnej współpracy, ponieważ nasza fundacja nie czerpała nigdy żadnych korzyści finansowych z działalności Pana Alana, a tylko ponosiła z tego tytułu spore koszty.

Życzymy Panu Alanowi Szyda powodzenia w dalszych działaniach oraz pozyskiwaniu środków.

Sprzęt który został sfinansowany ze środków fundacji w tym z darowizn zostanie udostępniony nowej drużynie Projektu ,,Pies Ratownik”.
Więcej informacji na temat działań grupy wkrótce.
Z poważaniem

Zarząd Fundacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook