Rodzina z woj. lubelskiego

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie rodziny z woj. lubelskiego, która znajduje się w gronie naszych podopiecznych.
Rodzina to dwaj chorzy bracia i matka, ojciec rodziny zmarł.
  Jeden z braci choruje na poważną chorobę kręgosłupa i neurogenny pęcherz. Prowadzi ponadto terapię immunopresyjną.  Posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  Ostatnie badania jakie wykonał potwierdziły uszkodzenie aksonów nerwowych w kręgosłupie. Powoduje to silne dolegliwości bólowe, problemy z pęcherzem i zanikiem mięśni spowodowany złym przewodnictwem nerwowym. Drugi z braci  ma problem z rozszczepem komór mózgowych i torbiel. Posiada również orzeczenie o niepełnosprawności, w chwili obecnej bezrobotny.  Matka przeszła na przedwczesną emeryturę. Jeden z braci studiuje i dojeżdża do szpitali i na rehabilitację, co wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego zwracamy się o wsparcie dla tej rodziny.

 

Pomoc można przekazać dokonując darowizny na subkonto o nr:

61 1050 0099 7651 2400 0000 0000