Plany na przyszłość

 

 

 

 

W najbliższym czasie planujemy:

 

  • stworzyć place zabaw dla dzieci z ubogich dzielnic

  • sfinansować zakup wyprawek szkolnych oraz odzieży dla dzieci z rodzin ubogich

  • zakupić paczki świąteczne dla rodzin ubogich

  • wspierać leczenie i rehabilitacje

  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

  • wpierać naszych podopiecznych w leczeniu i rehabilitacji oraz wyrównywać ich szanse