Piotruś Sz. z Palowic

  • rok 2015
    rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotruś urodził się 15.08.2006r jest niepełnosprawny od urodzenia, ma orzeczoną afazję ruchową czyli niepełnosprawność ruchową narządów artykukulacyjnych oraz zespól hiperkinetyczny.

Jest objęty opieką neurologa i logopedy. W związku z powolnym rozwojem mowy wymaga ciągłej stymulacji mózgu, w związku z czym musi uczestniczyć w wielu bardzo kosztownych terapiach, min.:

- terapia SI

- terapia Johansena

- terapia Biofeedback

oraz zajęciach z logopedą i hipoterapii.

 

 

 

Dzięki wpłatom z 1% podatku rodzicie Piotrusia będą mogli opłacić rehabilitacje.

 

W 2014 roku z wpłat z 1% podatku opłacliliśmy rehabilitację Piotra w kwocie 1 870 zł.

 

 

 

 

Podczas terapii integracji sensorycznej dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie dla dziecka aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. W trakcie terapii iintegracji sensorycznej preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności swobodnie wykonywane przez dzieci, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce.

 

Darowizny dla Piotrusia można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

ING BANK S.A.

 

45 1050 0099 7651 1800 0000 0000