Pawełek z Tarnowca

  • rok 2015
    rok 2015
  • 2013 rok
    2013 rok
  • 2013 rok
    2013 rok

Pawełek urodził się 09.02.2005r
z porażeniem mózgowym, wymaga stałej rehabilitacji.

Sytuacja tej rodziny jest bardzo ciężka nie są w stanie sami sfinansować rehabilitacji dla Pawełka, jak również zakupić niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.

 

Fundacja pokrywa koszty rehabilitacji Pawełka oraz sfinansowała zakup czwórnogów (są to są pomoce techniczne poprawiającymi mobilność użytkownika, przeznaczonymi głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi).

 

 

Koszt rocznej rehabilitacji Pawełka
to ok. 6 000 zł - Fundacja finansuje w 100% koszt rocznej rehabilitacji ze środków z 1% podatku

 

To dzięki Wam dla Pawełka udało się zebrać:

w roku 2013 - 8 080,91 zł 

w roku 2014 - 6 476,50 zł

w roku 2015 - 6 850,39 zł

 

Darowizny dla Pawła można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

ING BANK S.A.

43 1050 0099 7651 9000 0000 0000


 

Zdjęcia z rehabilitacji z 2015 roku