Oskar z Zabrza

Oskar urodził się 13.07.2009.
Choruje na autyzm, niepełnosprawność ruchową i ogólnorozwojową.
Oskar uczęszcza do przedszkola integracyjnego.

 

Tata Oskara choruje na cukrzycę i jest jedynym żywicielem rodziny, ponieważ choroba Oskara nie pozwala jego mamie pracować. Rodzice opłacają prywatną terapię w Centrum Integracji Sensorycznej i Wspomagania Rozwoju, co wiąże się z dużymi kosztami - ponieważ NFZ tego nie refunduje!

 

 

Zwracamy się o pomoc w leczeniu Oskara.

 

Darowizny dla Oskara można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

 

ING BANK S.A. :