Oliwia F z Gliwic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia urodziła się 01.12.2005r, rozpoznano u niej uogólnioną hipotonię mięśniową, zaburzenia rozwoju psychologicznego nieokreślone F89 (P15), opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wadę wzroku, wadę postawy.

 

Potrzebna jest dalsza rehabilitacja ogólnorozwojowa, terapia SI. 
Koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny.

 

Przekaż 1% na leczenie i rehabilitację

 

Darowizny dla Oliwii można wpłacać na subkonto utworzone dla niej o nr:

ING BANK S.A.

60 1050 0099 7651 6000 0000 0000