Nikodem z Zabrza

Nikodem urodził się 06.01.2012r jako wcześniak z niedotlenieniem mózgu z powodu krwawienia do komór mózgowych i obniżonym napięciem mięśniowym.

Od pierwszych dni życia Nikodem był rehabilitowany ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy.
W obecnej chwili wymaga terapii Integracji Sensorycznej oraz zajęć logopedycznych.
W dalszym ciągu Nikodem ma duże opóźnienie w mowie czynnej, jest nadpobudliwy.

 

Nikodem uczęszcza do przedszkola integracyjnego; aby dalej mógł się rozwijać potrzeba wielu rehabilitacji, co jest bardzo kosztowne, dlatego właśnie rodzice Nikodema zwrócili się do naszej Fundacji, abyśmy wzięli ich syna pod swoją pieczę.
 

 

Darowizny dla Nikodema można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

ING BANK S.A. 

18 1050 0099 7651 2000 0000 0000