Marta z Zabrza

  • rok 2015
    rok 2015
  • rok 2013
    rok 2013

 

 

 

Marta urodziła się 18.06.2010r. Zdiagnozowano u niej wariant zespołu Dandy-Walkera. Jest to wrodzona wada polegająca na zniekształceniu móżdżku (obszaru z tyłu mózgu odpowiadającemu za ruch). U Marty choroba ta spowodowała opóźnienie w rozwoju motorycznym i umysłowym. Dzisiaj Martunia potrafi już samodzielnie chodzić, ale wciąż potrzebuje wszechstronnej rehabilitacji: ruchowej, logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Z środków zebranych w ramach 1% podatku Fundacja sfinansowała zakup obuwia korekcyjno-ortopedycznego dla Martusi, finansuje zakup leków oraz opłaca przedszkole dla Martusi.

 

W 2014 roku z zebranych środków Fundacja wydała kwotę 2 133,90 zł na leczenie, przedszkole oraz inne art. w celu poprawy bytu Marty

 

 

Darowizny dla Marty można wpłacać na subkonto utworzone dla niej o nr:

ING BANK S.A.

64 1050 0099 7651 1300 0000 0000