Kamil z Zabrza

Kamil urodził się 19 stycznia 2009 roku.
U Kamila rozpoznano afazję rozwojową motoryczną. 
Kamil ma problemy z mową oraz jest opóźniony rozwojowo, mając lat 6 oceniany jest na rozwój 3-4 latka. Ma trudności edukacyjne w zakresie wszystkich sfer, nie rozumie poleceń ma problemy z koncentracją.

Kamil jest objęty kształceniem specjalnym w przedszkolu.

 
 
Kamil potrzebuje terapii logopedycznej, zajęć z oligofrenopedagogiem oraz psychologiem.
 
Mama Kamila nie pracuje, środki do życia nie wystarczają na dodatkowe rehabilitacje, które nie są refundowane z NFZ, a są niezbędne aby rozwój Kamila był na odpowiednim etapie.
 
 

Darowizny dla Kamila można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

ING BANK S.A.

 

34 1050 0099 7651 2600 0000 0000