Jan z Gliwic

 

Jan jest osobą niepełnosprawną.
Choruje na:
- astmę oskrzelową

- nadciśnienie tętnicze

- cukrzyce

- nowotwór krtani

Jest po amputacji obu nóg, po dwóch operacjach kręgosłupa, przeszedł uraz głowy w wyniku, którego doznał utraty słuchu ucha lewego, ma niedowład ręki prawej, niedokrwienie prawej komory serca.
 

Jan mieszka w Gliwicach wraz z żoną, jego sytuacja jest bardzo ciężka, ponieważ utrzymuje się tylko z renty inwalidzkiej oraz zasiłku opiekuńczego, co wystarcza z ledwością na opłaty i wykupienie części leków.

 

Zwracamy się o wsparcie Jana, zbieramy na protezy, wózek inwalidzki elektryczny oraz sprzęt rehebilitacyjny.

 

Darowizny można przekazywać na subkonto:

50 1050 0099 7651 3200 0000 0000