I Sośnicki Festyn Oświatowy


POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

7 czerwca 2014 w godz. 11.00 do 20.00
na terenie Szkoły Podstawowej nr 14
ul. Jedności 35 Gliwice
 
 


Po raz pierwszy w organizację imprezy zaangażowane są wszystkie placówki oświatowe z dzielnicy Sośnica: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 14, Przedszkole Miejskie nr 22, Przedszkole Miejskie nr 33, Przedszkole Miejskie nr 42. 
Partnerami imprezy są Miasto Gliwice oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Celem festynu jest zintegrowanie społeczności oświatowej ze środowiskiem dzielnicy, a przez to między innymi zacieśnienie współpracy, promocja edukacji oraz ekologii.

W programie:
- występy uczniów SP 14, SP NR 21, ZSO NR 14, ZSE-T, PM NR 22, PM NR 33, PM NR 42


- GRA MIEJSKA „Porwanie Dymskiego” rozgrywana na terenie dzielnicy Sośnica - współorganizowana przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, PEC-Gliwice Sp. z o.o. oraz firmę Abrys Sp. z o.o. w ramachogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej misja-emisja.pl

- instruktaż samobadania piersi na fantomie, 
punkt krwiodawstwa

- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący – Instytut Onkologii w Gliwicach – stoisko informacyjno-edukacyjne

- lekarz Centrum Onkologii - Instytut – udzielanie konsultacji medycznych dla społeczeństwa w trakcie festynu

- Komenda Miejska – znakowanie rowerów

- warsztaty ekologiczne z zakresu kreatywnego recyklingu, zabawy dla najmłodszych i rodziców

- liczne konkursy z nagrodami

- stoiska własne szkół, firmowe oraz z wyrobami rękodzielniczymi -
NASZA FUNDACJA BĘDZIE SPRZEDAWAĆ RĘKODZIEŁO

- wymiana i sprzedaż książek używanych

- pokazy tańca i sztuk walki

- dmuchańce, balony, kawiarenka, grill, pop-corn, wata cukrowa, 
pamiątkowe zdjęcia 


- kącik kosmetyczny 

Atrakcja wieczoru: ok. 18.30 - 20.00 zabawa taneczna z zespołem „Program”.