Denis z Jaworzna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis urodził się 10.05.2006, od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, niedowład lewostronny oraz rozszczep podniebienia i wargi. Konieczne są ciągłe rehabilitacje ruchowe oraz logopedyczne, często też zakup środków pomocniczych
w funkcjonowaniu. 

 

Dzięki wpłatom z 1% podatku rodzicie Denisa będą mogli opłacić rehabilitacje.

Co u Denisa w 2015 roku?

 ...cały czas ćwiczenia , ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia, które poprawiają jego kondycję, postawę oraz zakres ruchowy, uczą nowych doznać, a co najważniejsze powodują iż przykurcze się nie pogłębiają, Denisek jest również botoksowany, co w połączeniu z intensywną rehabilitacją daje ogromne efekty.Uczęszcza również na zajęcia z logopedii dla poprawy jakości mowy, niedługo czeka go operacja na podniebieniu.