Darek z Zabrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darek urodził się 28.01.2007
i jest dzieckiem autystycznym. Choruje na autyzm atypowy, który został zdiagnozowany w 2011 roku, uczęszcza do przedszkola integracyjnego oraz do logopedy i na rehabilitację ruchową.

W zeszłym roku uczęszczał na hipoterapię, która miała bardzo pozytywny wpływ,

przedewszystkim wyciszała i uspokajała.

Niestety w obecnej chwili hipoterapia została wstrzymana ze względu na brak dofinasowania. 

Darek jest nadpobudliwy i często niszczy przedmioty, dlatego też rodzice często muszą remontować pokój Darka i wymieniać meble w jego pokoju.

Dzięki wpłatom z 1% podatku w 2014 roku mogliśmy sfinansować zakup szafy do pokoju dla Dariusza. 
 
 
 
Autyzm -  Autystyczne całościowe zaburzenia rozwoju dotykają przede wszystkim rozwoju społecznego dziecka, rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania siebie, a także odbierania bodźców sensorycznych. Autyzm atypowy może wywołać objaw charakterystyczny dla autyzmu dziecięcego, np. trudności z komunikacją niewerbalną, ale równocześnie nie zaburzać potrzeb dziecka dotyczących kontaktu z innymi ludźmi.

 

Hipoterapia - Forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. 

 

Darowizny dla Darka można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

ING BANK S.A. :

42 1050 0099 7651 2900 0000 0000