Chcę pomóc

DAROWIZNY PIENIĘŻNE I RZECZOWE

Fundacji można pomóc na różne sposoby. Może jeden z nich zachęci również Ciebie do ofiarowania swojej pomocy naszym podopiecznym.

FORMY POMOCY

-Darowizny:
Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji

ING S.A. NR 03 1050 1298 1000 0090 3051 1613

- Zapraszanie Fundacji do udziału w akcjach, koncertach i innych imprezach organizowanych w celach charytatywnych.

-Przekazanie cennych darów rzeczowych, które można spieniężyć na okolicznościowych aukcjach.