Arkadiusz z Tarnowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz urodził się 17.11.1998 cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe z padaczką. Teraz jest w okresie dojrzewania i nadmiernego wzrostu, dlatego też bardzo pogłębia się skolioza kręgosłupa. Rehabilitacja jest niezbędna.
 

Zebrane darowizny oraz środki z 1% podatku przekazujemy na rehabilitację, leczenie oraz środki czystości dla Arka.

 

 

 

 

 

Objawy mózgowego porażenia dziecięcego czterokończynowego - uszkodzenia mózgu powodują specyficzne powstawanie zaburzeń ruchowych (niedowładyporażeniaruchy mimowolne, inkoordynacja), mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju umysłowymmowy, zachowania, oraz epilepsja.

 

 

 

Darowizny dla Arka można wpłacać na subkonto utworzone dla niego o nr:

ING BANK S.A.

 

10 1050 0099 7651 1700 0000 0000